Mening
U zegt het maar: Een nieuw dieptepunt

‘De column van Frank Rozenberg gaf inzicht in de oorzaken van de narigheid die wij dagelijks moeten ervaren. Het is haast onvoorstelbaar dat zó incompetente mensen in aanmerking kunnen komen voor een bestuursfunctie. Jammer is wel dat deze openheid niet tijdens, maar pas ná een bestuursperiode kwam. Als u en ik solliciteren voor welke baan dan ook, zélfs bij een enorm personeelstekort, zijn de selectiecriteria strenger.

Een pijnlijk voorbeeld van kwaliteitsgebrek was de open huilbrief van Monica Velu, oud- gemeenteraadslid. https://vlietnieuws.nl/2022/06/16/u-zegt-het-maar-open-brief-aan-gemeenteraad/

Laten we eerlijk zijn; hoe durft ze? ‘B&W van Leidschendam-Voorburg maakten zich vooral druk over de effecten van de Haagse plannen op de nabijgelegen delen van Voorburg. Zo waren er vragen over het verkeersaanbod en wegenstructuur; het effect op leefbaarheid en gezondheid, parkeren, gebruik van grondwater als alternatieve energiebron; milieueffecten zoals een toename van luchtvervuiling en geluidhinder’, stond in Vlietnieuws van 5 juni jl. https://vlietnieuws.nl/2022/06/05/den-haag-laat-leidschendam-voorburg-blauwtje-lopen/  Oh? Maar dat interesseerde B&W toch allemaal ook niet toen het bouwproject voor The Mall werd doorgedrukt? En de gemeenteraad greep niet in of had daarvoor de kracht niet.

En omdat Leidschendam-Voorburg niets voelt voor betaald parkeren, mag de buurgemeente die opgezadeld wordt met de enorme overlast van dat ondoordachte winkelcentrum, geen eigen parkeerbeleid voeren. Daar wordt tenminste beleid gevoerd. ‘Zij hebben hun parkeernorm gehalveerd en overal in de gemeente betaald parkeren ingevoerd. Dit geeft parkeertoerisme in onze mooie gemeente en de gemeente Den Haag reageert doodleuk dat wij dan maar (extra) blauwe zones moeten instellen’.

Ja, terecht toch? Dat had Leidschendam-Voorburg al lang moeten doen. In het belang van haar eigen inwoners die kennelijk ondergeschikt zijn verklaard aan de belangen van de ‘vastgoedcowboys’ https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/column/138141/-column-geachte-burgers-#  Had dan de getroffen inwoners een gratis parkeervergunning gegeven en zo de overlastbezorgers buiten de deur gehouden. Mevrouw Velu: ‘…onze buurgemeente trekt zich niet veel aan van Leidschendam-Voorburg’.  Nee gek hè? Trok Leidschendam-Voorburg zich iets aan van de belangen van Den Haag toen er voor het absurde winkelcentrum werd gekozen? Was dat wel goed nabuurschap? Kan ook niet, als zelfs de eigen burgers in de kou worden gelaten. ‘Ik ben woordvoerder geweest op deze onderwerpen en bezorgd’. Niet erg succesvol dan, zou ik zeggen. Net zo min als haar inbreng  bij ‘het groene gevaar’. https://vlietnieuws.nl/2022/06/17/u-zegt-het-maar-oud-raadslid-over-groene-gevaar/  Tja…

Haar geneuzel: ‘Leidschendam-Voorburg heeft zo’n 76.000 inwoners en onze historie als gemeente is nog niet zo oud en dateert slechts vanaf 2002. Ingegeven door de annexatieplannen van onze grote buur, Den Haag besloten Leidschendam, Voorburg en Stompwijk één gemeente te worden om toekomstige annexatieplannen het hoofd te bieden’. past goed in de huilbrief. Als Leidschendam-Voorburg een stadsdeel van Den Haag zou worden, kan dat wel eens een zegen zijn. Niet persé, natuurlijk niet, maar wel als de gemeente nog langer gebukt moet gaan onder zo’n slecht bestuur.

‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’, is het motto van het nieuwe college. Laten we eens kijken. Verbinden? Kan niet. De stukken in Vlietnieuws en andere lokale media laten de grote afstand tussen het bestuur en de burgers zien. Vertrouwen? Kan ook niet. Een bestuur dat wel toezeggingen doet, maar niets doet voor de burgers is niet te vertrouwen. Vooruitgang? Voor dat we daar aan toe zijn moet er eerst erg veel schade gerepareerd zijn.

‘Geachte burgers’ stond er boven het geweldige stuk in Het Krantje. Dat kán dus niet van het gemeentebestuur komen want dat heeft geen enkele achting voor de burgers. En reageert ook nooit op alle negatieve opmerkingen van ons burgers over hen. Men doet wat men wil. Het is tijd dat het gemeentebestuur verantwoording aflegt en verantwoordelijkheid neemt, want het ene dieptepunt volgt het andere op. Maar dat het coalitieakkoord op 6 juli ‘uitvoerig’ door de gemeenteraad wordt besproken is zinloos en tijdverspilling; de raad is even tandeloos als machteloos als het om de belangen van de burgers gaat. https://vlietnieuws.nl/2022/06/20/blog-d66/

En burgemeester Bijl? Daarvan zien we alleen iets als hij hier en daar een onderscheiding geeft en wanneer hij meldt dat er niets gedaan wordt omdat ‘De politie, (zo meldt Jules Bijl), signaleert, registreert en adviseert’. https://vlietnieuws.nl/2022/05/29/blog-doe-mij-nog-maar-een-mes/  Hoe hebben wij ooit zonder hem gekund?

Maar even terug naar u, meneer Rozenberg. Ter ondersteuning van wethouder Van Eekelen; bij de bespreking van haar activiteiten als op de koffie gaan, bijeenkomsten bijwonen en bloemetjes uitdelen vergat u één belangrijke inspanning van haar. Mevrouw Van Eekelen deelde óók chocoladerepen uit op het Julianaplein.

(Bram van Duijn)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter