• Mening
  Blog: Windturbines

  We gaan even terug naar eind 2016, de tijd dat er langs de A4 iets ten zuiden van het Zeeheldenkwartier een windturbine verscheen. Op Haags grondgebied maar onder de rook van Leidschendam-Voorburg. De woede was destijds enorm. Niet alleen bij bewoners van het Zeeheldenkwartier en degenen die aan de westkant van de Vliet, in Voorburg, […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Kleine windmolens op landgoederen mogelijk

  Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland houdt de komst van kleine windmolens op landgoederen langs de Vliet, voor mogelijk. Dat blijkt uit de Strategische agenda kust Zuid-Holland die men aan Provinciale Staten heeft gestuurd. Daarin staat alleen dat de landgoederenzone gevrijwaard blijft van grootschalige opstellingen van windturbines en/of zonnevelden. Elders wordt vermeld dat de bijzondere (kwetsbare) […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Beroep ‘Oud Zuid’ inzake windmolen ongegrond

  Het beroep dat wijkvereniging Oud-Zuid instelde tegen Rijkswaterstaat in verband met het toekennen van een vergunning voor de windturbine langs de A4, is door de Rechtbank Den Haag ongegrond verklaard. De wijkvereniging voerde aan dat de verkeersveiligheid op de A4 en de leefbaarheid in de Zeeheldenwijk in het geding zijn. De rechtbank bepaalde echter dat […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Nieuwe energievoorziening kost 33 miljard

  Omschakelen op nieuwe vormen van energievoorziening kost in de regio Rotterdam Den Haag 33 miljard euro over de periode tot 2050. Er ontstaan wel 300.000 nieuwe banen door. Dat staat in het Energieperspectief 2050 dat Berend Potjer, gedeputeerde Zuid-Holland, aan Provinciale Staten heeft gezonden. In 2050 zijn alle woonwijken van het gas af. Woningen kennen […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Vraagtekens bij energiestrategie

  B&W zetten vraagtekens bij de keuzes die in een regionale energiestrategie (RES) zijn gemaakt ten behoeve van het Energieperspectief 2050. De problemen zitten bij een mogelijke aantasting van de lokale autonomie en de lokale invulling van het beleid inzake warmte en elektriciteit. Dat blijkt uit een brief van B&W aan de gemeenteraad. De daadwerkelijke regionale […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Plan voor toekomstige energievoorziening

  Alle woningen van het gas af; zonnepanelen op alle daken; personenvervoer alleen nog elektrisch. Dit zijn enkele van de maatregelen uit het Energieperspectief 2050: de energiestrategie voor de regio Rotterdam-Den Haag waar ook Leidschendam-Voorburg onder valt. Het stuk moet de basis vormen voor een regionale energiestrategie die medio 2020 klaar moet zijn. Volgens het stuk […]

  Lees volledige artikel