• Nieuws
  Twijfel over extra geld voor theater Ludens

  Het is nog onzeker of theater Ludens extra geld krijgt van de gemeente. Behalve de oppositiepartijen VVD en CDA heeft ook coalitiepartij PvdA twijfels over het toekennen van meer subsidie. Wethouder Frank Rozenberg liet de raad onlangs weten theater Ludens over de jaren 2016-2017 zestigduizend euro extra te willen geven. Dit om het theater meer […]

  Lees volledige artikel
 • Mogelijk nog meer bebouwing in Duivenvoordecorridor

  In de Duivenvoordecorridor (DVC) wordt in de toekomst mogelijk nog meer gebouwd dan nu bekend is. Kopers van woningen mogen hun pand met hooguit tien procent vergunningvrij vergroten. Deze optie geldt alleen voor het stuk tussen de N447 (de weg naar Voorschoten) en de Vliet; het zuidelijke deel van DVC. Dat bleek tijdens een raadsvergadering […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Historische ‘Orangerie’ wordt opgeknapt

  De zogenoemde ‘Orangerie’, Vronesteyn 12 in Voorburg, wordt in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Het gebouw maakt deel uit van het rijksmonument Eemwijk; een buitenplaats aan de Vliet gebouwd in 1918. Vronesteyn 12 is gekocht door GMB Vastgoed b.v., een onderneming van Godfried Brenninkmeijer. De Rotterdammer werkte 12 jaar voor FGH-bank, een vastgoedfinancier. Zijn eigen bedrijf […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Gedeputeerde zaait verwarring over Duivenvoordecorridor

  Tuinen van te bouwen woningen in de Duivenvoordecorridor (DVC) vallen buiten de afgesproken norm voor bebouwing: 15 procent van de oppervlakte die kassen ooit innamen. Dat blijkt uit antwoorden van de provinciale gedeputeerde mevrouw Adri Bom-Lemstra op vragen van provinciale statenlid Janelle Bade (D66). De gedeputeerde verwijst naar een in 2008 tussen de provincie en […]

  Lees volledige artikel
 • Dubbele verkeerde afweging bij Duivenvoordecorridor

  De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt een dubbele verkeerde afweging bij de bouwplannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC). Dat stellen een twaalftal organisaties die pleiten voor het zoveel mogelijk in tact laten van dit groene gebied. Onder druk van de financieel-economische crisis worden culturele en landschappelijke waarden nu volledig ondergeschikt gemaakt aan woningbouw. Dat is de eerste foutieve […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Groot fietspadenplan voor gemeente

  De gemeente moet een aantal doorgaande fietspaden krijgen, breed, geasfalteerd, comfortabel en veilig. Op kruisingen moeten fietsers voorrang krijgen op ander verkeer. De doorgaande fietspaden moeten gekoppeld worden aan fietspadenplannen van Den Haag, de provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dat stelt de Fietsersbond in een plan dat Rob Kniesmeijer en Jan Stoop aan […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Grootse plannen voor aanpak N14

  De Noordelijke randweg, beter bekend als N14, moet grootschalig worden aangepakt. Niet alleen de weg zelf maar ook de aansluiting op de A4. In 2003 ging de weg open; 47 jaar nadat een tracébesluit was genomen. Er maken nu zo’n 55.000 auto’s per dag gebruik van. In de spitsuren komt het dagelijks tot filevorming en […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Koper voor deel grond Duivenvoordecorridor

  Er heeft zich bij de gemeente een koper gemeld voor een deel van de grond in de Duivenvoordecorridor (DVC). Het gaat om een stuk land aan het westelijke uiteinde van Noortheylaan in Leidschendam, parallel aan sportpark Kastelenring. De grond is in handen van de gemeente. Die heeft het stuk land gekocht ten behoeve van woningbouw […]

  Lees volledige artikel
 • Onduidelijkheid Duivenvoordecorridor blijft

  Afspraken die de gemeente met de provincie maakte over het ontwikkelen van de Duivenvoordecorridor (DVC) zijn niet eenduidig. Het gaat dan om het Bestuursconvenant DVC uit 2008, en een Overeenkomst integraal groenontwikkeling DVC uit 2009. De zaak is actueel nu de gemeente de DVC-plannen ingrijpend wil wijzigen om zo een deel van het geboekte verlies […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Theater Ludens in gevarenzone

  Theater Ludens zit in de gevarenzone. Zonder extra geld van de gemeente zal het theater het niet redden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amsterdamse DSP-groep, in opdracht van de gemeente gedaan. Wethouder Frank Rozenberg (cultuur) heeft de gemeenteraad inmiddels voorgesteld Ludens 60.000 euro extra subsidie te geven voor de jaren 2016-2017. Volgens de […]

  Lees volledige artikel