• Nieuws
  Vertraging bij plannen Damcentrum

  Het taboeloze onderzoek dat B&W laat doen naar de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum in Leidschendam, waarbij ook gekeken wordt naar de bouw van een nieuwe brug over de Vliet, gaat langer duren dan gedacht. Besluitvorming begin komend jaar lukt nu niet meer. Dat is verschoven naar de periode april-juli. Dit hebben B&W de […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Minder sociale woningen aan De Star

  Het aantal te bouwen sociale woningen aan De Star (Leidschendam) zal lager uitvallen dan de eerder genoemde 107. Dat hebben B&W de gemeenteraad laten weten. Het uiteindelijke aantal sociale woningen zal bepaald worden aan de hand van een haalbaarheidsstudie (die begin 2019 klaar moet zijn) en overleg met de woningbouwcorporaties, melden B&W. ‘Op dit moment’ […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  De Romeinen komen bovengronds

  Dat de Romeinen in deze streek actief waren, is algemeen bekend. Forum Hadriani was hun stad, gelegen op de plek van park Arentsburgh in Voorburg-West. En ze legden het Kanaal van Corbulo aan dat vanaf Forum Hadriani naar Leiden voerde. Probleem: de restanten van Forum Hadriani en het Kanaal liggen ondergronds verborgen. De  belangstellende ziet […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Project snippergroen doorgezet ondanks problemen

  De gemeente zet het project snippergroen door, ondanks problemen in de Voorburgse wijk Essesteijn. In eerste instantie worden de Voorburgse wijken Bovenveen, Voorburg-Noord, Voorburg-Midden en Oud, Voorburg-West en Park Leeuwenbergh erbij betrokken. Bij het project gaat het om stukjes groen die bewoners volgens de gemeente ten onrechte bij hun tuin hebben getrokken. Zij moeten die […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Duurzame maatregelen aan scholen

  Wethouder Astrid van Eekelen gaat met schoolbesturen praten over het installeren van zonnepanelen op daken van hun scholen en het omvormen van die daken tot ‘groene’ daken. Dat heeft zij het D66-gemeenteraadslid Charlotte Bos laten weten in antwoorden op vragen. Nu liggen er op schooldaken gemiddeld 40 zonnepanelen. Of er meer kan hangt af van […]

  Lees volledige artikel
 • B&W kiezen voor N14 met stoplichten

  B&W adviseren minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de stoplichten op de N14 binnen Leidschendam-Voorburg te laten staan. Daardoor moet het mogelijk blijven om op de kruisingen met Mgr. vanSteelaan/Heuvelweg en Prins Bernhardlaan/Noordsingel naar alle richtingen links- en rechtsaf te blijven slaan. B&W beroepen zich bij hun besluit op de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag. Volgens B&W […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: de N14-chaos

  Het is het grootste verkeersproject in de gemeente vanaf de aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg, die in 1998 startte, en zal dat ook geruime tijd in de toekomst blijven. We hebben het over het opheffen van de gelijkvloerse kruisingen van de N14 met Mgr. van Steelaan/Heuvelweg en PrinsBernhardlaan/Noordsingel. Onder het vorige college van B&W werd […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Zwart beeld geschetst van woningcorporaties

  De  woningcorporaties zoals die in Leidschendam-Voorburg actief zijn hebben te weinig geld om te investeren. Ze zijn de financiële crisis van enkele jaren geleden nog niet te boven. Het zelf bouwen van woningen doen de corporaties niet meer. Ze nemen nu woningen af van anderen die ze neer zetten. Dat schrijft de Haagse wethouder Boudewijn […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Nieuwe financiële klap jeugdhulp

  De  gemeente moet dit jaar nog eens 450.000  euro extra aan jeugdhulp uitgeven. Dat heeft wethouder Juliette Bouw de gemeenteraad meegedeeld. De gemeente is dit jaar 25 procent meer kwijt aan jeugdhulp dan over 2017. De extra uitgaven zijn vooral toe te schrijven aan een hogere kostprijs van hulp (meer specialistische hulp die bovendien langer […]

  Lees volledige artikel
 • Wethouder haalt uit naar Den Haag

  De gemeente Den Haag gaat door met het eigen beleid zonder op  de buurgemeenten te letten. Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal gezegd. Hij reageerde daarmee op een voorstel van GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú om als gemeente het initiatief te nemen voor een beraad met de buurgemeenten over het afstemmen van zogenoemde omgevingsvisies aan weerszijden van […]

  Lees volledige artikel
 • Rotondes en keerlussen bij N14

  Om de doorstroming op de N14 en de aansluitende wegen – Mgr. van Steelaan/Heuvelweg en Prins Bernhardlaan/Noordsingel – te bevorderen komen er drie rotonden en keerlussen. Eén op de Mgr. van Steelaan ter hoogte van Kersengaarde/Distelweide, één op de Prins Bernhardlaan en één op de Noordsingel bij Weigelia. Dat hebben B&W en een meerderheid van […]

  Lees volledige artikel
 • Windmolen staat er vijftien jaar

  De windmolen langs de A4, onder de rook van het Zeeheldenkwartier, kan daar contractueel vijftien jaar blijven staan. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad laten weten in een debat over geluidhinder. Zij noemde het weghalen dan wel verplaatsen van de molen een zaak van de gemeente Den Haag op wiens grondgebied de molen […]

  Lees volledige artikel