• Nieuws
  Wethouder hield gemeenteraad voor de gek

  De gemeentelijke dienst Stadsbeheer gaat geen benzineauto’s ombouwen tot elektrische voertuigen zoals wethouder Nadine Stemerdink de gemeenteraad op 11 september wilde doen geloven. De wethouder beweerde dat in een debat over duurzaamheid, het gemeentelijke wagenpark en het goede voorbeeld geven door de gemeente zelf. Letterlijk zei Stemerdink: ,,De auto’s, en dan bedoel ik het wagenpark […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Sociale servicepunten werken niet

  De sociale servicepunten die medio 2016 werden opgezet, werken niet zoals bedoeld. Komend jaar moet beslist worden wat er mee gaat gebeuren. Tot die tijd moet bekeken worden of de aangeboden diensten uitgebreid en verbeterd kunnen worden. Het sociaal servicepunt startte op 15 augustus 2016. Het was bedoeld om alle inwoners die hulp nodig hebben […]

  Lees volledige artikel
 • Gemeente krijgt diep gele kaart

  De gemeente krijgt een gele kaart van de provincie. Op zes terreinen waarop de provincie toezicht houdt, scoort de gemeente er maar op twee een groene kaart. Daarnaast zijn er twee gele en twee rode kaarten. Geel is er onder meer voor het financiële beleid. De begroting is niet in evenwicht. Met andere woorden: de […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Code rood voor woningmarkt

  Het aanbod aan woningen neemt af. Dat leidt tot hogere prijzen. Dat stelt de makelaarsvereniging NVM op grond van cijfers over het derde kwartaal 2018. In de Leidschendam-Voorburg is ten opzichte van het 3e kwartaal 2017 het aantal verkopen gedaald met 11,2%. Vergeleken met het tweede kwartaal 2018 was die daling 4,7%. De prijzen zijn […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Uitgaven cultuur extreem laag

  De gemeente besteedt per inwoner 7,8 euro aan cultuur. Bij gemeenten van vergelijkbare omvang (50.000 tot 100.000 inwoners) is dat 53 euro per inwoner. Het landelijke gemiddeld ligt daar nog boven: 59,7 euro per persoon. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken over de gemeentefinanciën heeft prijsgegeven. De uitgaven voor cultuur zijn […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Theater Ludens krijgt extra subsidie

  Theater Ludens krijgt jaarlijks 45.000 euro extra subsidie van de gemeente. Deze toezegging heeft wethouder Astrid van Eekelen aan het bestuur van het theater gedaan. De toezegging is minder dan Theater Ludens had aangevraagd. De directie wilde 82.000 euro extra subsidie per jaar om te kunnen blijven doen wat men nu doet en zich verder […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Commercieel afvalbedrijf goedkoper

  Een commercieel afvalbedrijf werkt goedkoper dan Avalex dat in handen is van zes gemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg. Dat staat in een zogenoemde Impactanalyse die Proof adviseurs heeft gemaakt voor het bestuur van Avalex. De eigenaren van het afvalbedrijf moeten gaan beslissen wat zij in de toekomst met de onderneming willen. De commerciële partij is goedkoper omdat […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Voortbestaan Veur Theater aan zijden draad

  Het voortbestaan van het Veur Theater, Damlaan Leidschendam, hangt aan een zijden draad. De directie heeft afgelopen vrijdag van wethouder Astrid van Eekelen te horen gekregen dat men geen subsidie krijgt. De gemeente heeft er het geld niet voor. In januari diende het Veur Theater een aanvraag in voor 37.000 euro subsidie per jaar. Het […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Gemeente gaat bezuinigen

  De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP gaat met ingang van 2020 bezuinigen. Vooralsnog gaat het om een bedrag van dik twee miljoen euro per jaar. Op welke beleidsterreinen er gekort gaat worden zal met de gemeenteraad worden uitgemaakt. Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal (financiën) laten weten. Aanleiding voor de ingreep vormt een […]

  Lees volledige artikel
 • Blog: De klap

  Het stond er zo mooi in de toelichting op de meerjarenbegroting 2019-2022 die B&W hadden opgesteld. Er waren financiële tekorten, toegegeven, maar die vormden een uitdaging voor de coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Men was erin geslaagd een sluitende meerjarenbegroting op te stellen waarin de tekorten werden opgevangen en er toch werd geïnvesteerd […]

  Lees volledige artikel
 • Sloop CBS-gebouw duurt nog tot volgend jaar

  De sloop van het vroegere CBS-gebouw aan de Bruinings Ingenhoeslaan in Voorburg wordt dit jaar niet afgerond. En de nieuwbouw begint eerst midden volgend jaar. Dat blijkt uit een nieuwsbrief van de gemeente aan de omwonenden. Half oktober is de sloop van het gebouw tot de vloer van de eerste verdieping klaar. Het sloopterrein wordt […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Gemeente zit financieel klem

  De financiële lasten van de gemeente zijn blijvend hoger dan de inkomsten. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, beheerder van het Gemeentefonds waaruit gemeenten geld van de rijksoverheid krijgen, bekend gemaakt. Waren in 2014 de baten nog 5,3 procent hoger dan de lasten, inmiddels zijn de lasten 0,1 procent hoger. Dat betekent dat de […]

  Lees volledige artikel