Mening
U zegt het maar: De staat der democratie, Auw

‘De staat der democratie https://vlietnieuws.nl/2023/01/20/de-staat-der-democratie-1/ schetste haarfijn de gebreken van ons stadsbestuur. Het artikel ‘Gemeenteraad is er niet voor de bewoners’ deed daar nog een duidelijk schepje bovenop. https://vlietnieuws.nl/2023/01/24/gemeenteraad-is-er-niet-voor-de-inwoners/ Maar wat voor problemen zitten er onder deze bestuurlijke ellende?

Op de website van de gemeente staat: ‘De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad neemt haar besluiten tijdens de raadsvergadering. De burgemeester is de voorzitter van de raad’.

Maar kijk eens naar de profielen van de gemeenteraadsleden. Daar zit een hoog gehalte puberaal ‘Ik weet niet wat ik wil, hi, hi, maar ik wil iets met mensen hi, hi’. In het geval van de gemeenteraad dan ‘Hi-hi, ik wil iets met een gemeente, maar ik weet niet wat, hi, hi’.Weinig, veel te weinig leden kunnen voldoende competent geacht worden voor de taken die op de website van de gemeente genoemd zijn.

Onlangs was SP-raadslid Van der Schaft woedend op wethouder Bremer die een ontsnappingsroute koos om zijn mondelinge vragen niet te beantwoorden; de vragen zouden te gecompliceerd zijn. De vragen die over een onderwerp gingen dat tot de portefeuille van deze wethouder behoorde, waren echter eenvoudig en zelfs onnozel. Zie: https://vlietnieuws.nl/2023/01/16/geen-stop-meer-op-bestemmingsplannen/

Enerzijds dus een wethouder die een wet wil inzetten die ze kennelijk niet of onvoldoende kent en er dus geen vragen over kon (wilde?)beantwoorden, anderzijds een raadslid die zijn taak niet aankan. Want de heer Van der Schaft heeft duidelijk niet de kennis om zijn taak te vervullen. Wat is die taak ook alweer volgens de website van de gemeente? Nog een keer: ‘De raad…controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd’.

Hoe kan een gemeenteraadslid controleren als hij vragen stelt waarop hij het antwoord uit hoofde van zijn functie behoort te kennen? De wethouder wist ook niet hoe de vork in de steel zit met betrekking tot de grond onder het Diaconessenhuis. De gemeenteraad kennelijk ook niet. Dit lijkt op een politieagent die een automobilist vraagt of die toevallig weet of er nu wel of niet doorgereden mag worden als een verkeerslicht op rood staat. Deze incompetentie is ernstig. https://vlietnieuws.nl/2023/01/23/informatie-wethouder-klopte-niet/

Sinds 2009 hebben we de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. In haar voorwoord schreef de toenmalige minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, mevrouw dr. G. ter Horst: ‘In deze code voor goed openbaar bestuur is te vinden wat de basale beginselen van goed openbaar bestuur zijn in onze democratische rechtsstaat. Het is een informeel instrument dat een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur. Het nodigt uit tot zelfreflectie en vertaling naar de dagelijkse praktijk’.

Staatssecretaris mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten schreef daar bij: ‘Ik nodig besturen van organisaties in het openbaar bestuur uit om in de geest van de code te handelen en daarbij ook gebruik te (maken) van bestaande instrumenten en initiatieven. De burger heeft immers recht op een professionele en dienstvaardige overheid’.

Er zijn zeven beginselen in de code:
1. Openheid en integriteit. Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten,
2. Participatie. Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet,
3. Behoorlijke contacten met burgers. Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers,
4. Doelgerichtheid en doelmatigheid. Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen,
5. Legitimiteit. Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen,
6. Lerend en zelfreinigend vermogen. Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in,
7. Verantwoording. Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.

In onze gemeente wordt aan geen enkel beginsel voldaan. En de burgemeester (voorzitter!) greep niet in. We voelen het elke dag, evenals de blinde voorkeur voor projectontwikkelaars aan wie inmiddels het bestuur van de gemeente is overgedragen. ‘Hi, hi, ik wil iets leuks met projectontwikkelaars hi, hi, voor op m’n cv hi, hi’. Geen professionaliteit, geen dienstvaardigheid dus. Waarschijnlijk zal er weer een ontsnappingsroute gekozen worden omdat de Code een informeel instrument is. Een gewetensvolle taakinvulling is vervangen door een gewetenloze. Men is sluw in plaats van slim.

Het zal B&W en de gemeenteraad allemaal een zorg zijn. Zij zitten er, doen wat URW (eigenaar Mall, red.), DLR (bouwer Vlietland, red.) en de ontwikkelaars van Schakenbosch willen en worden betaald. Door ons. Dit is met geen enkel excuus meer goed te maken.

Maar is nu het eindelijk het eind in zicht? Niet door zelfreflectie zoals de minister bedoelde, niet door lerend en zelfreinigend vermogen, maar door de Commissaris der Koning in Zuid-Holland die zijn verantwoordelijkheid wél neemt?’

(Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter