Mening
U zegt het maar: De provincie doet er toe?

‘De provincie doet er toe, stond in een ingezonden stuk in Vlietnieuws op 14 maart jongstleden. Dat is zeker met betrekking tot onze gemeente meer dan waar. En niet alleen wanneer het om de relevantie van een natuurgebied gaat. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/taken-provincie

Laten we er eens kijken naar de andere taken van de provincie dan die met betrekking tot het milieu en het bepalen waar agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Laten we eens kijken naar het toezicht op de gemeenten en de goedkeuring van hun begroting en jaarrekening.

Wethouder Van Veller riep inwoners op geen gebruik te maken van bureaus om bezwaar te maken tegen de ingeschatte WOZ-waarde. Terecht werd in dit mooie medium al opgemerkt dat wanneer de ambtenaren hun werk behoorlijk zouden doen, die bureaus niet zouden winnen en het geld dus niet ‘verloren’ zou gaan. https://vlietnieuws.nl/2023/03/09/u-zegt-het-maar-70-000-euro/

Maar waarom maakt de wethouder zich zo druk om € 70.000 als er door B&W structureel veel meer geld wordt weggesmeten aan zinloze zaken of slappe pogingen eerdere fouten een beetje te compenseren? Is het geld nodig om de externe advocaat van de gemeente te betalen om collega wethouder Bremer de hand boven het hoofd te houden? Of om nóg meer externe ‘kennis en kunde’ in te huren? https://vlietnieuws.nl/2023/03/15/recordbedrag-voor-inhuren-kennis-en-kunde/ Los van het feit dat zowel het gemeentebestuur als de ambtenaren daarmee duidelijk maken dat zij ongeschikt voor hun taak zijn, weten wij inmiddels dat die ingehuurde ‘kennis en kunde’ ons burgers met de grootste ellende heeft opgezadeld. Ook weten wij, dat de gemeente die wanpresterende adviseurs niet aanspreekt voor schadevergoeding. Wat is hun band met die partijen?

De provincie kán er toe doen. Maar dan moet de nieuwe coalitie een net zo sterke ruggengraad hebben als de Commissaris van de Koning die een steeds weer ontsporende wethouder gevoelig op de vingers tikte: https://vlietnieuws.nl/2023/01/26/blog-auw/https://vlietnieuws.nl/2023/01/27/spoeddebat-gemeenteraad-over-bouw-vlietland/ en https://vlietnieuws.nl/2023/03/08/wethouder-in-de-fout-2/ Keihard toezicht dus.

Een nieuwe burgemeester én een nieuwe coalitie in de provincie, zouden zij ons eindelijk beschermen tegen een niet functionerende gemeenteraad en dus ongecontroleerde wethouders?’

(Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter