• Nieuws
  Gemeente vraagt 1,2 miljoen subsidie

  De gemeente heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om 1,2 miljoen euro subsidie gevraagd voor een aantal werken. Er is al 150.000 euro van de MRDH verkregen voor de herinrichting van de Burgemeester Kolfschotenlaan in Leidschendam. De 1,2 miljoen euro vraagt de gemeente voor: de Verbindingsweg Stompwijk, fietspad langs Mgr. van Steelaan, veilig maken […]

  Lees volledige artikel
 • Afvalstoffenheffing niet omlaag

  De  afvalstoffenheffing gaat niet verder omlaag. Een voorstel daartoe van VVD-raadslid Ton Overmeire wordt alleen gesteund door het CDA. De andere fracties in de gemeenteraad willen de heffing voor dit jaar zo laten. Dat bleek tijdens een debat in een commissie van de gemeenteraad. Eind 2016 bleek dat de gemeente dit jaar minder geld kwijt […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Afvalstoffenheffing moet verder omlaag

  B&W zijn in de fout gegaan door niet alle beschikbare geld te besteden aan een verlaging van de afvalstoffenheffing op 1 januari 2017. Dat heeft VVD-gemeenteraadslid Ton Overmeire achterhaald. Op grond van een nieuw financieringssysteem bij afvalverwerker Avalex hoeft Leidschendam-Voorburg minder aan die onderneming te betalen. Van die meevaller besteedden B&W 265.000 euro aan een […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Milieudienst duikt weg bij windmolen

  De Omgevingsdienst Haaglanden wil geen informatie geven over geluidmetingen bij de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. De dienst claimt dat men alleen ‘belanghebbenden’ mag informeren over de activiteiten aangaande de windmolen. Op een informatiebijeenkomst in de Oude Kerk in Voorburg, enkele weken geleden, trok de dienst nog een grote broek aan. Klachten van […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  VVD neemt afstand van eigen raadslid

  De VVD wil niet dat de gemeenteraad in Leidschendam gaat vergaderen. Daarmee neemt de partij afstand van het eigen raadslid Ton Overmeire. Die zat met de burgemeester, de griffier en vier collega-raadsleden in een werkgroep die een verhuizing van de gemeenteraad uit Voorburg naar Leidschendam opperde. In een verklaring zegt de partij: ,,De VVD is […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Rotterdamse warmte naar Leidschendam-Voorburg

  Restwarmte van bedrijven op de Maasvlakte zal in de toekomst gebruikt worden in Leidschendam-Voorburg. Dat blijkt uit een overeenkomst die de provincie  Zuid-Holland heeft gesloten met de energiebedrijven Eneco en Gasunie, het havenbedrijf Rotterdam en het warmtebedrijf Rotterdam. De overeenkomst handelt over de aanleg van een zogenoemde ‘warmterotonde’. Vanwege de terugdringing van broeikasgassen (CO2) en […]

  Lees volledige artikel
 • Meer handhaven in Huygenskwartier

  Er zal strenger en vaker handhavend worden opgetreden in het Huygenskwartier. Die toezegging doet de gemeentelijk projectleider in een nieuwsbrief aan de bewoners van deze wijk. Tijdens de laatste informatiebijeenkomst over de verkeers- en parkeerpilots in de wijk, werd er massaal geklaagd over het gebrek aan toezicht. Rondrijdende scooters waar dat niet mag, fietsers op […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Rijk verwijst windmolenzaak naar Den Haag

  De gemeente Den Haag is als enige verantwoordelijk voor de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. De rijksoverheid kan niets doen aan de plaatsing van het ding. Dat blijkt uit een brief van minister Melanie Schultz aan GBLV. Het schrijven is een reactie op een verzoekschrift van GBLV aan Koning Willem Alexander om de […]

  Lees volledige artikel
 • Norm sociale woningbouw vervallen

  De gemeente heeft de eis dat 30 procent van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector moeten zitten, laten vallen.  Er wordt nu alleen nog geprobeerd dat percentage te halen. Dat heeft wethouder Floor Kist bekend gemaakt. In het akkoord van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks staat inzake nieuwbouwprojecten ‘wij hebben daarbij speciale […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Nieuw afvalsysteem gaat door ondanks ‘hobbels’

  De invoering van een nieuw afvalsysteem waarbij burgers veel meer afval moeten gaan scheiden, en restafval naar ondergrondse containers moeten gaan brengen, gaat door. Dit ondanks ‘nog te komen hobbels’. Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad laten weten. ,,Het moet eigenlijk wel doorgaan want nu stoppen betekent het nog erger maken dan bijsturen.’’ In […]

  Lees volledige artikel