• Samenwerking corporaties en gemeente voor sociale woningbouw

  Woningcorporaties Vidomes en WoonInvest onderzoeken samen met de gemeente de mogelijkheden voor sociale woningbouw op de locaties: Overgoo, de Star en Rijnlandlaan. Vooral starters op de woningmarkt zoals jongeren en statushouders hebben dringend behoefte aan een (betaalbare) woning. Er zijn nog geen concrete plannen, maar mogelijke oplossingen voor de urgente vraag naar goedkope woningen. Omwonenden krijgen tijdens een inloopavond een toelichting op de varianten en kunnen daarbij aandachtspunten en ideeën naar voren brengen. De gemeenteraad zal naar verwachting begin juli een besluit nemen in welke vorm de varianten verder uitgewerkt worden.

  Lees volledige artikel
 • Ontwikkeling Duivenvoordecorridor kan verder

  De gemeenteraad legt zich neer bij de verdere ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor (DVC). Het werken met een hoofdstructuur die vervolgens per deelgebied wordt uitgewerkt in zogenoemde spelregelkaarten stuit niet op bezwaren. Dat bleek tijdens een raadsdebat over DVC. Woordvoerders van de fracties maakten geen woord vuil aan de 4,3 miljoen euro extra die DVC de […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  BLOG: Asielzoekers

  Bijna een jaar geleden bood de eigenaar van landgoed Schakenbosch zijn bezit bij het COA, de landelijke organisatie voor opvang van asielzoekers, aan. De gemeente wist van niets. Pas toen het COA het Raadhuis benaderde om eens te mogen komen praten over de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) op Schakenbosch, ging de gemeentelijke machinerie draaien. […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Wonen op bedrijventerrein Overgoo

  De gemeente heeft bedrijventerrein Overgoo als attractieve woonlocatie aangemeld bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit samen met de Duivenvoordecorridor (DVC), Klein Plaspoelpolder (KPP) en de woningbouw op het terrein van het voormalige CBS-kantoor. Als projecten die van belang zijn voor de gemeente noemen B&W de N14 en Velostrada. De N14 loopt nu al […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Asfalteren fietspaden op lange baan

  De gemeente heeft het asfalteren van fietspaden op de lange baan geschoven. Daar was 310.000 euro voor gereserveerd. Nu blijkt uit een brief van burgemeester Hans van der Sluijs aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) dat de gemeente het geld er niet aan zal uitgeven in 2017. In plaats daarvan wil de gemeente wel […]

  Lees volledige artikel
 • BLOG: Goocheltruc

  Eind 2014 verdween de VVD uit B&W. GBLV wilde niet meer met de liberalen verder nadat een verlies van 18,8 miljoen euro was ontdekt op het prestigieuze onroerendgoedproject Duivenvoordecorridor (DVC). Een onderzoek door een speciale commissie van de gemeenteraad leerde in 2015 dat dat naderende verlies jarenlang was gecamoufleerd in de cijfers die naar de […]

  Lees volledige artikel
 • Wethouder komt met bouwplan Duivenvoordecorridor

  De bebouwing in de Duivenvoordecorridor (DVC) zal verdeeld worden over negen gebieden. Daarbij zal het stuk tussen de N447 (de weg naar Voorschoten) en de Vliet vanaf de watergang bij Life&Garden tot aan Haagwijk vrijwel helemaal volgebouwd worden. Dat blijkt uit plannen die wethouder Frank Rozenberg heeft gepresenteerd. Tussen de N447 en de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Scholen in gevarenzone

  De basisscholen De Margriet (Dobbelaan Leidschendam) en De Springplank (Prinsenhof Leidschendam) zitten in de gevarenzone. Beide scholen hebben minder leerlingen dan vereist is (171 of meer) voor rijkssubsidie. Het bestuur van beide scholen, Panta Rhei, is inmiddels met wethouder Saskia Bruines in gesprek om te bezien hoe de positie van beide scholen versterkt kan worden. […]

  Lees volledige artikel
 • Duivenvoordecorridor kost nog eens 4,3 miljoen

  Vertraging in de plannen voor woningbouw in de Duivenvoordecorridor (DVC) kost de gemeente nog eens 4,3 miljoen euro. Dit bedrag komt bovenop het reeds geboekte verlies op het project van 18,8 miljoen euro. Dit blijkt uit een rapport van RIGO research en advies. Dat bureau onderzocht voor de gemeenteraad de nieuwste plannen voor DVC op […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Winkelcentrum Julianabaan zoekt naar sterker profiel

  De winkeliers in winkelcentrum Julianabaan zouden de identiteit van het centrum sterker moeten uitdragen. Ze moeten daartoe samen een visie op de toekomst opstellen. Onderlinge samenwerking is daarbij cruciaal. Dat staat in een rapport dat studenten van de Haagse hogeschool ten behoeve van het centrum hebben opgesteld. De Julianabaan geldt nu als een boodschappencentrum voor […]

  Lees volledige artikel