• Nieuws
  B&W verdedigen dure ambtenaren

  De ambtelijke bezetting van een te openen servicepunt van de gemeente in Huize Swaensteyn, Herenstraat Voorburg, kost inderdaad per jaar 62.000 euro. Dat komt omdat er altijd twee mensen aanwezig moeten zijn (vanwege de documenten waarmee zij werken), ze voor werk op zaterdag een toeslag krijgen, en ook kosten van administratie en reizen worden meegeteld. […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Den Haag: nu geen plan voor windmolens Vlietzone

  Er zijn voor het gebied langs de A4 waar onlangs een windmolen werd neergezet, geen lopende of nieuwe plannen voor de bouw van windmolens. Er zijn ook geen aanvragen in behandeling. Dat heeft een zegsman van de gemeente Den Haag desgevraagd aan Vlietnieuws.nl laten weten. Onlangs werd er een windmolen neergezet op het terrein van […]

  Lees volledige artikel
 • Provincie komt met plan Vlietland

  De provincie Zuid-Holland wil deze of volgende maand plannen presenteren voor de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland, alsmede voor geluidwerende voorzieningen langs de A4. Dat heeft gedeputeerde Han Weber de Vereniging vrienden van Vlietland laten weten. De Meeslouwerplas heeft instabiele, en dus gevaarlijke, oevers. Dat komt omdat de plas indertijd te diep is gemaakt. […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Nog meer windmolens langs A4 op komst

  Er zijn nog meer windmolens op komst langs de A4 in de Vlietzone. Waarschijnlijk gaat het om nog eens drie molens. Onlangs werd een windmolen in gebruik genomen op het Ceva-terrein aan de Westvlietweg, direct bij de Zeeheldenbuurt in Leidschendam-Voorburg. De geschiktheid voor de plaatsing van windmolens langs de A4 in de Vlietzone werd al […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Toename verkeer Damcentrum

  Het verkeer in het Damcentrum Leidschendam zal tot 2020 met tien tot vijftien procent toenemen. Dit ongeacht de bouwplannen in het gebied. Dat blijkt uit een nota van de Ontwikkelingscombinatie Damcentrum voor de bouw van 30 woningen en twee winkels op een stuk braakliggende grond aan  het Molenpad in Damcentrum. In de nota wordt de […]

  Lees volledige artikel
 • Miljoenen besparing dankzij huisartsenpost

  Huisartsenposten in ziekenhuizen blijken te zorgen voor een enorme besparing in de kosten. De helft tot twee derde van de mensen die zich spontaan melden bij de afdeling spoedeisende hulp (SEH) kunnen via de huisartsenpost geholpen worden. Dat heeft zorgverzekeraar Menzis bekend gemaakt op basis van een proef bij Haaglanden medisch centrum (HMC) waaronder ook […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Provincie negeert contract Vlietland

  De provincie Zuid-Holland heeft op 26 augustus 2009 een contract gesloten dat er binnen vier jaar geluid- en zichtwerende schermen kwamen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De schermen hadden er uiterlijk 26 augustus 2013 moeten staan. In datzelfde jaar is de zaak voor de provincie echter ‘on hold’ gezet. Om […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Nieuw bouwplan Damcentrum

  In het centrum van Leidschendam, op het braakliggende stuk grond naast de Hoogvliet moeten 30 ééngezinswoningen komen en twee winkelpanden. Het gaat om het stuk grond tussen de Zaagmolenstraat, Maalderijstraat, Molenpad en Damstraat. De winkels komen aan de Damstraat. Het plan is ingediend door de Ontwikkelcombinatie Damcentrum en vormt onderdeel van het Masterplan Damcentrum waartoe […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Financiële buffer gemeente moet groter

  Wethouder Frank Rozenberg (financiën) heeft de financiële buffer voor het opvangen van risico’s verhoogd van 7,4 naar 9,7 miljoen euro. Hij haalt het geld uit de algemene reserve van de gemeente. Dat blijkt uit een nota die hij aan de gemeenteraad heeft gezonden. Bij het opvangen van risico’s gaat het om uitgaven die nog niet […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Zware kritiek op bestuur afvalbedrijf Avalex

  Bij afvalbedrijf Avalex is goed bestuur feitelijk onmogelijk. Dat komt door de gekozen opzet van het bestuur. De onderneming zal dan ook omgezet moeten worden in een N.V.. Dat staat in een drietal rapporten die tussen oktober 2012 en oktober 2013 zijn gemaakt over het bestuur van het afvalbedrijf. Met de conclusies is niets gedaan, […]

  Lees volledige artikel