Mening
U zegt het maar: Schade, schade en nog eens schade

‘Het gat waar een dame met het wiel van haar auto onlangs in terechtkwam en het weigeren om te komen van de politie en de gemeente is kenmerkend voor de gang van zaken in Leidschendam-Voorburg. Kenmerkend, want het is het zoveelste geval van schade waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. https://vlietnieuws.nl/2023/11/02/daar-is-iets-misgegaan/ De college van B&W begon met het beschadigen van Schakenbosch. Intussen veroorzaakte het college ook blijvende schade en chaos door de Mall te laten bouwen. Maar nóg veel erger is de daardoor substantiële bijdrage aan de gevaarlijke luchtvervuiling die letterlijk mensenlevens verkort. https://vlietnieuws.nl/2023/10/20/luchtvervuiling-haaglanden-inwoners-sterven-jaar-eerder/ Dit doet denken aan de situatie bij Tata Steel en Chemours.

Van de chaos bij de Mall heeft men niets geleerd want weer is er sprake van een nieuwbouwproject (Schakenbosch, Vliethaven, Noorthey, Schakelstuk, Vlietvoorde) waar wéér berekeningen met betrekking tot het verkeer (op de Veursestraatweg, N447) gemaakt zijn op basis van verouderde en onjuiste gegevens. https://vlietnieuws.nl/2023/10/22/blog-kan-niet-waar-zijn/ Het ingeschakelde adviesbureau weet kennelijk niet hoe de validiteit van een onderzoek aangetoond moet worden. Óf, en dat is waarschijnlijker, de onderzoeksopdracht diende ertoe dat de gemeente haar wensen soepel door kan drukken. Er is dus nog niet genoeg beschadigd. En nu is er het vernielingsplan Vlietlanden. Kortom, beschadigen is kenmerkend voor het handelen van ons gemeentebestuur. En het gebeurt opzettelijk.

Kenmerkend is daarnaast de maniakale drang tot geheimhouding van relevante dossiers. Het is inmiddels duidelijk dat er zó ernstige fouten zijn gemaakt dat het college voor het eigen voortbestaan moet vrezen. De anterieure overeenkomst met ontwikkelaar DLR is duidelijk: de inspanningen van de gemeente zijn gericht op de belangen van de ontwikkelaar, niet op die van de gemeente en de inwoners. https://vlietnieuws.nl/2023/09/24/gemeente-sloot-in-2021-deal-met-ontwikkelaar-vlietland/ Steeds weer kiest het college voor de belangen van projectontwikkelaars in plaats van voor de belangen van de inwoners. Wat zit daarachter?

Daarbij is het gemeentebestuur bij alledaagse aangelegenheden de weg kwijt. Eerst, zo meldde Vlietnieuws op 19 oktober, zouden der volgens de burgemeester geen maatregelen genomen worden tegen fietsers in de Herenstraat  https://vlietnieuws.nl/2023/10/19/geen-maatregelen-tegen-fietsers-in-winkelstraten-en-centra/ Kort daarna, op 26 oktober, schreef Vlietnieuws dat de gemeente wél maatregelen neemt tegen deze fietsers. Dit doet denken aan de problematiek rond verwarde personen.

Het vertrouwen in het gemeentebestuur is vrijwel nul en kan eigenlijk niet lager worden. https://vlietnieuws.nl/2023/11/05/vertrouwen-in-de-politiek-laag-en-dalend/ Dat is ook aan de burgemeester te wijten die zich, na aanvankelijk met grote woorden zijn entree gemaakt te hebben, snel thuis bleek te voelen bij het rommelende en blunderende college. Van hem hebben de wethouders geen last, hij neemt hen in bescherming en gezamenlijk wil het college af van lastige discussies. https://vlietnieuws.nl/2023/10/25/bw-willen-af-van-discussie-rond-vlietland/ Zelfs de dictatoriale opmerking van wethouder Bremer die bij het project Vlietland niet aan burgerparticipatie wenst te doen, brengt hem niet in beweging. Hij heeft het begrip burgervader vervangen door collegevader. Verder is hij druk met handjes geven en het schrijven van een blogje om ons te overtuigen dat wat hij doet belangrijk is.

En de politie? Die kwam niet naar die dame want die doet, zoals wij regelmatig zien, mee aan het blokkeren van de kruispunten. https://vlietnieuws.nl/2023/11/06/het-was-weer-zo-ver/ Bij de politie weet men vast niet dat dat een overtreding is. Kan ook niet, als men druk is met het vrijhouden van het marktterrein.

Het is logisch dat er een tekort aan ambtenaren is. https://vlietnieuws.nl/2023/11/04/geen-pool-van-ambtenaren/ Wie wil familie en vrienden nou vertellen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg werkzaam te zijn?’

(Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter